יגאל אלון 31

מיקום: יגאל אלון 31

פרטי הפרויקט

מפרט

כללי
מפרט מטבח
מפרט מיזוג
מפרט כלים וסניטריה
מפרט אלומיניום
כולל: חנייה, מחסן